Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: Obecny » 07 kwietnia 2011, 09:53

Obecny
 
Posty: 7
Rejestracja: 07 kwietnia 2011, 09:49

Re: Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: Obecny » 07 kwietnia 2011, 09:54

Obecny
 
Posty: 7
Rejestracja: 07 kwietnia 2011, 09:49

Re: Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: Obecny » 07 kwietnia 2011, 10:00

Obecny
 
Posty: 7
Rejestracja: 07 kwietnia 2011, 09:49

Re: Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: Obecny » 19 maja 2011, 11:54

Orlik dawno skończony a nadal nie ma terminu jego otwarcia. Proszę mi odpowiedzieć kiedy będzie owe huczne otwarcie, ponieważ już się pogubiłem! Okazuje się, że można zorganizować turniej Orange Cup a bramy dalej zamknięte dla dzieciaków z Lądka.
Obecny
 
Posty: 7
Rejestracja: 07 kwietnia 2011, 09:49

Re: Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: obserwator » 19 maja 2011, 17:47

Obecny pisze:Orlik dawno skończony a nadal nie ma terminu jego otwarcia. Proszę mi odpowiedzieć kiedy będzie owe huczne otwarcie, ponieważ już się pogubiłem! Okazuje się, że można zorganizować turniej Orange Cup a bramy dalej zamknięte dla dzieciaków z Lądka.


Oficjalne otwarcie "Orlika" nastąpi 1 czerwca br.CKiR plus szkoły na inaugurację zorganizują Gminny Dzień Sportu.

A oto regulamin.
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/55/11
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2011

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”
w Lądku Zdroju przy ul. Polnej.

§ 1.
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:
1. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Lądek-Zdrój.
2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lądka-Zdroju.
3. Boiskach – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem zlokalizowanym przy ul. Polnej w Lądku- Zdroju.
4. Animatorze – należy przez to rozumieć osobę ( Animator Moje Boisko Orlik 2012”) sprawującą z upoważnienia Burmistrza bezpośredni nadzór nad sposobem użytkowania boiska „Orlik 2012”.
5. Gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć osobę sprawującą z upoważnienia Burmistrza nadzór nad stanem technicznym i estetycznym kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”.

§ 2.
Harmonogram korzystania z boiska:
a. planowe zajęcia szkolne dla uczniów:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
b. boisko dostępne dla dzieci i młodzieży oraz innych chętnych:
- w okresie jesiennym ( 01 IX – 31 X ):
poniedziałek – piątek 16.00 – 20.00, sobota – niedziela 09.00 – 20.00
- w okresie wiosennym ( 1 III – 30 VI ):
poniedziałek – piątek 16.00 – 21.00, sobota – niedziela 09.00 – 21.00
- w okresie letnim ( 01 VII – 31 VIII ):
poniedziałek – niedziela 09.00 – 21.30
c. w przypadku organizowania zajęć szkolnych w soboty, boisko jest ogólnie dostępne
od godz. 16.00

3.Animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust.1,2,3,4 na okresy co najmniej miesięczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów.
4. Burmistrz jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane.

§ 3.
1. Podmioty prawne i osoby fizyczne korzystające z boisk zobowiązuje się do dokonywania wpisów w dzienniku użytkowników obiektu i okazywania dokumentów tożsamości ze zdjęciem animatorowi lub gospodarzowi obiektu „Orlik 2012”.
2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na boisku piłkarskim dopuszcza się jedynie buty piłkarskie bez korków.
3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na boisku należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami animatora lub gospodarza obiektu.
4. Sprzęt sportowy wydaje animator lub gospodarz obiektu, albo wyznaczona przez jednego z nich inna osoba.
5. Korzystający ze sprzętu po zakończonych zajęciach, zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt animatorowi lub gospodarzowi obiektu.

§ 4.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
• używania butów piłkarskich z korkami oraz kolców;
• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody animator lub gospodarz obiektu;
• wnoszenie petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
• wchodzenia na obiekt przez ogrodzenie i urządzenia sportowe;
• przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom;
• wprowadzania zwierząt;
• korzystania z boisk bez zgody animatora lub gospodarza obiektu.
• wnoszenia słonecznika, chrupek i innych artykułów spożywczych, których spożywanie zaśmieca boiska.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, nauczyciel zajęć pozalekcyjnych oraz animator lub gospodarz obiektu.

§ 5.
1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem animatora lub gospodarza obiektu.
2. Opiekun grupy opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi odpowiedzialność.
3. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
4. Prowadzący zajęcia sportowo - rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest zobowiązany powiadomić animatora lub gospodarza obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń na boisku.
5. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, o możliwości korzystania z boiska decyduje animator lub gospodarz obiektu.
6. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje animator lub gospodarz obiektu, który może:
• nakazać zmianę obuwia sportowego,
• zwrócić uwagę na właściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie
z obiektu,
• nakazać opuszczenie terenu boisk.
7. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Tak się stało ,że murawę "przetestowały" dzieciaki w ramach turnieju Orange Cup /ulewa w noc poprzedzającą turniej uniemożliwiła rozgrywki na stadionie "Trojana".Szkoda,że w turnieju nie zagrały dzieci z Lądka-nie zgłoszono drużyny!!??
Mam nadzieję ,że dzięki "Orlikowi" powstanie zespół który za rok zagra w Turnieju Wielgusa.
obserwator
Aktywny Użytkownik
 
Posty: 151
Rejestracja: 10 listopada 2006, 21:11
Lokalizacja: lądek zdrój

Re: Orlik oraz boiska wielofunkcyjne

Postautor: Obecny » 19 maja 2011, 20:28

Też sie dziwię że nie było drużyny z Lądka! Gospodarz bez własnej drużyny pff
Obecny
 
Posty: 7
Rejestracja: 07 kwietnia 2011, 09:49


Wróć do Sport

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość